Majrovan har varit en oerhört viktig gröda här i norden, också en av de tidigaste. Under medeltiden fick man till och med böter om man inte odlade rovor. 

Rovor har också varit ett viktigt foder för djuren, men just majrovan, eller vårrovan som den tidigare hette, har ansetts finare och odlats som människomat.

Från början odlades majrova för sina oljerika frön och var en viktig oljeväxt i Asien. Det var oljan från majrovor odlade i Indien som fyllde oljelamporna i Europa från 1200-talet och framåt. När den kom till Europa var det dock för själva rovans skull. Den odlades flitigt under 1600- och 1700-talet och var populärare än till exempel morot. Ibland kallas denna period till och med för "the age of the turnip". Sedan har majrovans populäritet bara dalat fram till vår tid.

Användning / Tillagning

Majrova är mjukare saftigare och har en mildare smak än kålroten men kan användas i matlagning på liknande vis. Majrova är väldigt god i till exempel soppor. Man kan äta allt på plantan, även bladen. Den är också god som rå, riven eller hyvlad i en sallad.

Förvaring

Den ska förvaras i plastpåse i kylen, då den är känslig för uttorkning.

Säsong

Torfolk & Vänner brukar ha majrovor från juni fram till oktober.