Vi är den ekonomiska föreningen Grön Gryning som verkar under vårt varumärke Torfolk & Vänner. Vårt syfte och mål med föreningen är att skapa de förutsättningar som krävs för människor att etablera sig som nya småskaliga livsmedelsproducenter i vår närmiljö.

På Torfolk Gård i Östra Skymnäs i Värmland bedriver vi sedan 1 Juli 2019 projektet Nybyggarna. I projektet Nybyggarna ska vi arbeta enligt våra syften och mål speciellt inriktat på våra nyanlända med bakgrund i jordbruk. Projektet är till största delen finansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar och underlätta för nyanlända att integreras på arbetsmarknaden och starta nya företag inom jordbruksverksamhet.

Målet med projektet är att nyanlända har fått möjlighet till vidare utbildning inom jordbruksverksamhet och möjlighet att praktisera på ett jordbruksföretag.
Projektet består bland annat i att:

  • Rekrytera jordbruksföretagare som har intresse av att bredda sin verksamhet genom att delta i projektet. Rekryteringen kommer bland annat att ske genom besök hos respektive företag.
  • Kontakta nyanlända som har intresse för växtodling eller animalieproduktion och som vill delta i projektet.
  • Kartlägga deltagarnas kompetenser och intressen och matcha dessa med företagens utbud och behov.
  • Ta fram individuella utbildningsplaner anpassade efter respektive deltagares förutsättningar och behov, samt sätta upp individuella mål för projektperioden.
  • Utöver praktiken kommer deltagarna få viss teoretisk utbildning inom olika områden och utifrån deltagarnas behov.